Το Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης στις επιχειρήσεις

Είναι άραγε μόνο ένα trend ή ένα εφόδιο για μια επιχείρηση;

Φένια Κουφάκη

Στις μέρες μας φαίνεται πως το Coaching αναπτύσσεται συστηματικά σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις με στόχο την αλλαγή ή ενίσχυση της κουλτούρας του οργανισμού, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συμπεριφορές και δεξιότητες, αλλά ακόμα πιο συχνά για την επίτευξη εταιρικών στόχων που οδηγούν σε αύξηση απόδοσης.

Είναι όμως το Coaching μια πρακτική που μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα εταιρικούς στόχους;

Το Coaching είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε περιόδους μετάβασης, αλλαγών και ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα μια νέα προσέγγιση για αλλαγή νοοτροπίας.

Κουλτούρα

Έχει αποδειχθεί ότι η ισχυρή εταιρική κουλτούρα συμβάλλει στην αύξηση της αφοσίωσης τον εργαζομένων, την απόδοση των εσόδων αλλά και την προσέλκυση νέων ταλέντων. Η κουλτούρα, η ταυτότητα και η φιλοσοφία μιας εταιρείας είναι η σφραγίδα και το αποτύπωμα της για αρκετά χρόνια. Το Coaching έχει θετικό αντίκτυπο στους πυλώνες αυτούς καθότι ενθαρρύνει από τη φύση του τις αξίες της εμπιστοσύνης, της ενεργητικής ακρόασης, της πίστης και της δέσμευσης εντός της εταιρείας, βοηθώντας την καθιέρωση των αξιών αυτών και την ανθεκτικότητα τους στα χρόνια με θετικές επιδράσεις.

Ενδυνάμωση προσωπικού

Με τους ανθρώπους στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική σκέψη έρχονται στην κορυφή.

Τα Coaching προγράμματα, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε ατομικά χαρακτηρίζονται από την ανθρωποκεντρική τους προσέγγιση και την δημιουργική τους συζήτηση πάντα μέσα από μια εσωτερική αναζήτηση που ενεργοποιεί την αντίληψη, την αυτογνωσία και τέλος την έμπνευση του εργαζομένου. Έχουν ενεργητική επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων, καθώς τους επιτρέπει να θέτουν σαφείς και εφικτούς στόχους και να εργαστούν επάνω σε ένα προσωπικό σχέδιο δράσης, προσαρμοσμένο στις δυνάμεις τους, που θα τους αναπτύξει και θα τους ενδυναμώσει.

Αύξηση απόδοσης

Όλο και πιο συχνά, το Coaching θεωρείται ως θεραπεία για την έλλειψη της απόδοσης μιας εταιρείας ή μιας ομάδας με στόχο την ευθυγράμμιση προς τον κοινό στόχο και την αύξηση των πωλήσεων.

Η εμπιστοσύνη όμως στις ικανότητες των εργαζομένων, στον σχεδιασμό του πλάνου στρατηγικής αλλά και εκτέλεσης κάθε αλλαγής, είναι η πιο σημαντική επίδραση στην ψυχολογική ευεξία και τέλος στη θετική αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης.

Τα στελέχη που εντάσσονται σε Coaching προγράμματα εμφανίζουν φανερά θετικά αποτελέσματα ως προς την εξωστρέφειά τους, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την διαχείριση της αλλαγής της κουλτούρας προς τις ομάδες, πάντα σε ευθυγράμμιση με τον εταιρικό στόχο και το όραμα της εταιρείας. Μέσα από αυτήν την διαδικασία επαναπροσδιορίζονται και οι ίδιοι ως ενεργά μέλη δράσης της μεγάλης ομάδας προς τον κοινό στόχο, επιδεικνύοντας πραγματικό ενδιαφέρον για αλλαγή και αύξηση επιδόσεων. Ο εργαζόμενος υποστηρίζεται ενεργά από τον Manager στην ιεραρχία του, νιώθει ότι προσπάθειές του ανταμείβονται και αυξάνει τη δέσμευση του στο στόχο και στην εταιρεία.