Προσωπική εξέλιξη

Personal Development Coaching

Ποιο είναι το αντικείμενο;

Το Personal Development Coaching είναι μια διαδικασία εξερεύνησης, μάθησης και δράσης του εσωτερικού σου εαυτού. Αφορά όλες του τις πτυχές, προσωπικές και επαγγελματικές, καθώς και τις σχέσεις σου με τους άλλους. Η προσωπική σου ανάπτυξη θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά σου, τις δεξιότητές σου και θα φέρει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της ζωής σου.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εξελιχθεί εσωτερικά και επαγγελματικά, αξιοποιώντας τις αξίες, τις δυνάμεις και τις δεξιότητες της προσωπικότητάς του. Μέσα από τις συνεδρίες μας θα εντοπίσεις νέες ευκαιρίες, νέες στρατηγικές και θα επαναπροσδιορίσεις την ζωή που επιθυμείς.

Ποια είναι τα οφέλη;

Επαγγελματικοί στόχοι

Executive & Business Coaching

Ποιο είναι το αντικείμενο;

Το Executive & Business Coaching στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου, που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου, ξεκινώντας από την στοχοθεσία, τον σχεδιασμό πλάνου δράσης μέχρι και την ολοκλήρωση της στρατηγικής. Μέσα από τις συνεδρίες, θα ανακαλύψεις τον τρόπο που θα πετύχεις τους επαγγελματικούς σου στόχους αυξάνοντας την απόδοσή σου, ενισχύοντας τις επιδόσεις και την παραγωγικότητα σου.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων σε χαμηλές αλλά και υψηλόβαθμες θέσεις, όπως και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται να πετύχουν επαγγελματικούς στόχους, να εξελιχθούν, να διαχειριστούν θέματα επιδόσεων ή και κρίσεων που αφορούν διαχείριση έντονου άγχους και λήψης μεγάλων αποφάσεων.

Ποια είναι τα οφέλη;

Ανάπτυξη μοντέλου ηγεσίας

Leadership Coaching

Ποιο είναι το αντικείμενο;

Το Leadership Coaching εστιάζει στην αύξηση των αποδόσεών σου ως leader αλλά και ως μέρος ομάδας, εστιάζοντας στο προσωπικό τρόπο ηγεσίας σου και τον σχεδιασμό πλάνου δράσεων της ομάδας σου για την επίτευξη του οράματος. Στόχος είναι η προσωπική σου ανάπτυξη, η συλλογικότητα της ομάδας και η εξέλιξη της.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενδυναμώσουν τον τρόπο ηγεσίας τους μέσα σε ομάδες, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αλλά και των αποδόσεών τους. Οι ηγέτες και τα διευθυντικά στελέχη θα αναπτύξουν το προσωπικό μοντέλο ηγεσίας τους και θα αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες δεξιότητες για να διοικήσουν με τις αρχές και τις τεχνικές του σύγχρονου Coaching. 

Ποια είναι τα οφέλη;

Διαμόρφωση καριέρας

Career Coaching

Ποιο είναι το αντικείμενο;

Το Career Coaching θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για την ένταξή σου στην αγορά εργασίας ή την διαφορετική κατεύθυνση που επιθυμείς να ακολουθήσεις. Στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου, που είναι αναγκαία για την εύρεση νέας εργασίας, μέσα από την αυτογνωσία, την αναζήτηση θετικών στοιχείων του εαυτού σου και των επιλογών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας ή και σε στελέχη που επιθυμούν να εξελιχθούν εσωτερικά. Ενδυναμώνει τους νέους να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους ενισχύοντας την αυτογνωσία τους και τις επιδόσεις στο αντικείμενο που έχουν μεγαλύτερη κλίση, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής και της καριέρας τους.

Ποια είναι τα οφέλη;

“Η εξερεύνηση του εαυτού μας και η προσωπική μας εξέλιξη
είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια του εαυτού μας.

Η προσωπική ανάπτυξη μας οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα
σε όλους τους τομείς της ζωής μας.”