Η εξέλιξη στις επιχειρήσεις

Η διαχείριση μιας εταιρείας αλλά ταυτόχρονα και των εργαζομένων της είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο σοβαρός ρόλος για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο φαύλος κύκλος της τελειομανίας

Η αναζήτηση της τελειότητας δεν αφήνει περιθώρια για αυτοβελτίωση.

Λιγότερο αναβλητικοί και περισσότερο παραγωγικοί;

Γιατί επιλέγουμε έναν φαύλο κύκλο συνεχόμενης μετάθεσης ενεργειών σε μελλοντικό χρόνο και πως μπορούμε να αυτορυθμίσουμε τον τρόπο σκέψης μας.

Το Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης στις επιχειρήσεις

Το Coaching είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε περιόδους μετάβασης, αλλαγών και ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα μια νέα προσέγγιση για αλλαγή νοοτροπίας.