Η εξέλιξη στις επιχειρήσεις

Η διαχείριση μιας εταιρείας αλλά ταυτόχρονα και των εργαζομένων της είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο σοβαρός ρόλος για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Το Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης στις επιχειρήσεις

Το Coaching είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε περιόδους μετάβασης, αλλαγών και ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα μια νέα προσέγγιση για αλλαγή νοοτροπίας.