Ο φαύλος κύκλος της τελειομανίας

Η αναζήτηση της τελειότητας δεν αφήνει περιθώρια για αυτοβελτίωση.

Λιγότερο αναβλητικοί και περισσότερο παραγωγικοί;

Γιατί επιλέγουμε έναν φαύλο κύκλο συνεχόμενης μετάθεσης ενεργειών σε μελλοντικό χρόνο και πως μπορούμε να αυτορυθμίσουμε τον τρόπο σκέψης μας.